Timetable

Monday

 • Mini GymFun

  -

 • Mini GymFun

  -

 • Enjoy GymFun

  -

 • Learn Gymfun

  -

 • Perform Gymfun

  -

Tuesday

 • Master GymFun

  -

Wednesday

 • Enjoy GymFun

  -

 • Learn Gymfun

  -

 • Learn Gymfun

  -

 • Perform Gymfun

  -

Thursday

 • Enjoy GymFun

  -

 • Perform GymFun Boys Only

  -

 • Perform GymFun (My Club P7+)

  -

Friday

 • Enjoy GymFun

  -

 • Learn Gymfun

  -

 • Perform Gymfun

  -

 • Master GymFun

  -